shutterstock_119742541

Om Filmkraft

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur gjennom å bygge opp talenter, utvikle filmbransjen og øke filmkompetansen blant barn og unge i regionen.

Eiere
Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006.  Stifterne var Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (35%), Haugesund kommune (15%) og Randaberg kommune (5%). I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft, som nå eier 5% i påvente av ny eier. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne. 

Styret i Filmkraft Rogaland as:
Styreleder: Mariann Bjørnelv
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Nina Samdal
Styremedlem: Stig Andersen
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen

Vara:
Bo B. Randulff
Tone Brandtzæg
Eli Aga

Medlemskap
Filmkraft Rogaland er medlem i Filmreg, en medlemsorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge.

Andre opplysninger:
Organisasjonsnummer: 990 279 772
Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS
Daglig leder: Ingvild Bjerkeland
Forretningsadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER
Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER
Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål:
Arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}