Velkommen til bransjemøte!

19.12.2017
Filmkraft arrangerer bransjemøte for å informere om ordninger, endringer, tanker og planer for 2018.
bransjemote
Vi arrangerer et bransjemøte i starten av 2018 for å vise til eventuelle endringer i våre ordninger, fortelle om planene for 2018 og for å få innspill til faglig aktivitet gjennom året. Både gjennom Rogalerret og andre workshops, mesterclasser og case studies.

Møtet blir på Loftet på Tou Scene.

Tid: Onsdag 17. januar klokken 18.00

Velkommen!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}