Utlysning: Nordoc 2019

22.11.2018
nordoc82 web
Første runde ble en gedigen suksess, der syv produsenter fikk utvikle både seg selv og sine prosjekter i samarbeid med internasjonale eksperter. Nå har vi gjort programmet enda bedre, og fra vinteren 2019 kan du bli med på runde to av Nordoc:Formål: utvikle kreative dokumentarprodusenter


Vestnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet og gjennomført en runde av dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Nå skal vi i gang med runde to. Gruppeleder er fortsatt studieleder ved European Documentary Network: Mikael Opstrup.
 
nordoc mikael webxProgrammet består av tre samlinger à firearbeidsdager, med ulike temaer for hver samling. Siste samling avsluttes med en pitch foran beslutningstakere fra både tv, filminstitutter og salgsagenter. Under hver samling er det også rom for mingling og uformelle møteplasser, da nettverksbygging er en viktig del av workshopen.

Gjennom Nordoc vil ditt prosjekt gå gjennom en grundig utviklingsfase, og du møter eksperter på områder som innholdsproduksjon, finansiering og presentasjon. Ekspertene våre har bred internasjonal erfaring i utviklingog produksjon av dokumentarfilm og nær kjennskap til salgsmetodene i detinternasjonale markedet. All faglig kommunikasjon under samlingene, foregår på engelsk.
 
Du må jobbe tett sammen med regissøren og andre fagfunksjoner på prosjektet i periodene mellom samlingene for å utvikle prosjektet videre. Prosjektet ditt er ved avslutningen klart til å delta i internasjonale salgsfora.
 
Datoer for samlingene:
Februar/mars – Østnorsk filmsenters region
August – Vestnorsk filmsenters region
November – Filmkraft Rogalands region
 
Krav til søkere:
• Må ha produsert minst én dokumentar
• Utdannelse eller erfaring fra filmbransjen
• Delta med et prosjekt gjennom året – i godt samarbeid med andre involverte
• Bør stille med noe visuelt materiale til første samling
• Deltakende prosjekt må ha ambisjon om å nå ut på det internasjonale markedet
 
Vi tilbyr:
• Maksimalt åtte plasser
• Profesjonelle eksperter med bred internasjonal erfaring
• Personlig og faglig utvikling av deg som produsent
• Utvikling av dokumentarprosjektet ditt gjennom hele kursløpet
• Overnatting og måltider under samlingene
 
Egenandelen for deltakerne er reise til og fra samlingene. Denne kan ikke søkes refundert gjennom reisestøtteordning i filmsentrene.
 
Søkere fra andre regioner er hjertelig velkomne. Ta kontakt med ditt respektive filmsenter før du søker!

Søknadsfrist: 21.12.2018
 
Søknad sendes digitalt til: Lars Idar Waage larsidar@filmkraft.no

Søknaden skal være på engelsk, og følgende skal være med:
• Personlig søknadstekst/ motivasjon.
• Din CV, selskapets CV, samt CV til regissør (og eventuelle andre viktige funksjoner på prosjektet, som feks. manusforfatter eller klipper)
• Produsentnotat med definert problemstilling, beskrivelse av målet med prosjektet, distribusjon og produsentens betraktninger om prosjektavviklingen
• Prosjektbeskrivelse
• Fremdriftsplan
• Markedsstrategi
• Link til eventuell pilot
 
For spørsmål, ta kontakt med Lars Idar Waage i Filmkraft Rogaland – larsidar@filmkraft.no / 41 23 2003

nordoc2z
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}