Utlysning av støttemidler for 2015

31.12.2014
Filmkraft Rogaland utlyser støttemidler til utvikling, produksjon og kompetansehevende tiltak for 2015
filmkraft rogaland logo negative
Filmkraft Rogaland mottar for 2015 kr 4 589 000 fra Kulturdepartementet for støtte til:
- Utvikling og produksjon av kortfilm
- Utvikling og produksjon av dokumentarfilm
- Utvikling av interaktive produksjoner for barn & unge
- Bransjefremmende tiltak
- Filmtiltak for barn & unge

Kriterier for søkere er nærmere beskrevet i retningslinjer fra Filmkraft Rogaland, sist revidert 22. mai 2014. Kulturdepartementets tildelingsbrev med tildelingskriterier for 2015 er ikke utsendt pr desember 2014, og Filmkrafts retningslinjer vil derfor revideres og publiseres på www.filmkraft.no så snart Kulturdepartementets kriterier foreligger.

Fra 1. januar 2015 tar vi vårt nye søknadssystem i bruk. Filmsøk er et felles søknadssystem for alle de regionale filmsentrene.
Logg deg inn her: Filmsøk

Filmkraft Rogaland har løpende behandling av s��knader gjennom hele året. Innstilte søknader for summer over kr 100 000 vedtas på styremøte etter innstilling fra administrasjonen. Søknader som gjelder bransjefremmende tiltak samt prosjekter for summer inntil kr 100 000 kan vedtas administrativt, på fullmakt fra styret.

Finn tildelingskriterier her: Tildelingskriterier Filmkraft Rogaland pr 2205 2014

Inntil 65% av årets midler kan deles ut i løpet av første halvår. Dette for sikre en noenlunde jevn fordeling av støttemidlene gjennom hele året.

Søknad må være innsendt til Filmkraft 4 (fire) uker før styremøtet for å være garantert styrebehandling på førstkommende møte.
Møtekalender for 2015 er ikke endelig vedtatt pr desember 2014, men komplett oversikt over planlagte styremøter publiseres så snart datoene er satt.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}