Utkast til strategi for 2016-2020 legges ut til høring

19.01.2016
filmkraft rogaland logo positive
I høst har Filmkraft Rogaland utarbeidet strategidokument for perioden 2016-2020. Utkastet har vært presentert for styre og eiere, og legges nå ut til høring for Rogalands filmbransje. Det vil også presenteres på bransjemøtet 3. februar kl 18, på Loftet på Tou Scene.

Dokumentet sendes ut til høring hos bransjens organisasjoner og fellesorganer: Produsentforeningen Virke, Produsentforum Rogaland, Dramatikerforbundet, Norske Filmregissører, Skuespillerforbundet og Filmforbundet Sørvest.

Høringsfrist settes til onsdag 9. mars 2016.

Høringsutkast for strategi 2016-2020 kan leses HER

Høringsinnspill sendes til post@filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}