Tildelinger oktober 2017

20.10.2016
birgittetengs
Styret i Filmkraft Rogaland har i styremøte 20. oktober vedtatt følgende tildelinger for oktober 2016:

Type søknad Tittel Søker Tilsagnsbeløp
Produksjon Dennis ANNA KRON FILM AS, Terez Hollo-Klausen 140 000
Produksjon Hvem drepte Birgitte Tengs? EXPOSED FILM AS, Bjørn Eivind Aarskog 250 000
Produksjon Diurnalis ANDERS OLIVERSEN, Anders Gjesdal Oliversen 95 000
Produksjon Garden II TIJOMO AS, Knut Andreas Knutsen 100 000
Produksjon Valpen THE WALTERS PRODUCTION,
Kristian B. Walters
100 000
Utvikling Einars veg VOKTOR HANS EIRIK, Hans Eirik Voktor 50 000
Utvikling Alt jeg skriver er sant FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 50 000
Produksjon Raghu Rai -
An unframed portrait
PIRAYA FILM AS, Torstein Grude 60 000
Utvikling 2016-1 PIRAYA FILM AS, Torstein Grude 150 000
Manusutvikling Fiskedammen / Uhyre INCITUS AS,
Jarle Bjørknes
75 000
Manusutvikling Grevlingene FILMFOLKET AS,
Magne Østby
100 000
Filmbransjen i regionen er i fortsatt sterk vekst. Hittil i år har vi mottatt 105 søknader om tilskudd til filmprosjekter og interaktive produksjoner. Dette tilsier en økning på hele 84% i antall søknader sammenlignet med hele 2015.
 
Av de 105 søknadene har 45 blitt innvilget, mot 33 i hele 2015.
 
Ordningen for manuskriptutvikling har også vært populær. Til nå har vi tildelt kr 495 000 av rammen på kr 700 000. Dermed gjenstår kr 205 000 til tildeling. Siden pågangen av søknader fremdeles er stor innenfor denne ordningen har vi valgt å samle alle søknadene til én, samlet behandling for resten av året. Fristen er satt til 1. november.
 
Om prosjektene i oktober-tildelingen
:
 
Tittel: Dennis                                                     
Søknadstype: Produksjon                                                            
Søker: Anna Kron Film AS
Produsent: Terez Hollo-Klausen
Sjanger: Dokumentar
Om prosjektet: Norges kanskje beste frikjører skal måle krefter mot verdens beste i 2016. Hva får noen til å kaste seg utfor enorme klipper med ski på beina? Ære? Galskap? Eller er det jakten på det gode liv?
 
Tittel: Hvem drepte Birgitte Tengs?                                                        
Søknadstype: Produksjon
Søker: Filmhimmelen AS
Produsent: Bjørn Eivind Aarskog
Sjanger: Dokumentar
Om prosjektet: I vår svært aktuelle true crime-serie ønsker vi å tegne et levende bilde av et splittet lokalsamfunn, familier i oppløsning og en politietterforskning ute av kontroll. Hva skjedde på Karmøy denne skjebnesvangre vårnatten? Hvem drepte Birgitte Tengs?
                  
Tittel: Diurnalis                                                                 
Søknadstype: Produksjon                                                            
Søker: Anders Oliversen
Produsent: Anders Gjesdal Oliversen
Sjanger: Kort fiksjon
Om prosjektet: Diurnalis er et surrealistisk animasjonsunivers hvor vi følger en gruppe munker på et kloster. I første omgang vil det bli produsert ti episoder/sketsjer på rundt ett minutt hver. De første av disse episodene vil være klare innen desember 2016 og skal publiseres på nett.
 
Tittel: Garden II                                                                 
Søknadstype: Produksjon                                                            
Søker: TIJOMO AS
Produsent: Knut Andreas Knutsen
Sjanger: Kort fiksjon
Om prosjektet: “Fremtidsillusjoner fra en øde øy” «Garden II» er en kortfilm fordelt på 4 kapitler. Fire unge filmregissører inntar den lille øde øyen Utsira - Norges minste kommune, en etter en med sine filmteam. Regissørene er invitert til å lage hver sitt kapittel til kortfilmen
 
Tittel: Valpen                                                     
Søknadstype: Produksjon                                                            
Søker: The Walters Production
Produsent: Kristian B. Walters
Sjanger: Kort fiksjon
Om prosjektet: Søskenparet Perle (6) og Henrik (7) forsøker å kjøpe en nydelig valp på den lokale dyrebutikken, men får beskjed at butikken ikke kan selge dyr til barn. Skuffet, men ikke knust, pønsker ungene ut en plan for å skaffe seg drømmevalpen. Uten innblanding fra voksne!
 
Tittel: Einars Veg                                                               
Søknadstype: Utvikling                                                                  
Søker: Voktor Hans Eirik
Produsent: Hans Eirik Voktor
Sjanger: Dokumentar
Om prosjektet: En film om Einar Økland. En film der målet er å gå i ett med Einars prosjekt, prosjektet hvor utkantene blir sentrum.
 
Tittel: Alt jeg skriver er sant                                                       
Søknadstype: Utvikling                                                                  
Søker: Filmavdelingen AS
Produsent: Alexander Kristiansen
Sjanger: Kort fiksjon
Om prosjektet: Alt jeg skriver er sant" er en kortfilm basert på kortprosa-samlingen til Ellisiv Lindkvist. Hovedpersonen er spirende forfatter og utleverer seg rått og brutalt. Eller kan vi stole på at alt hun forteller er sant? Hun er jo forfatter.
 
Tittel: Raghu Rai - An unframed portrait                                                               
Søknadstype: Produksjon                                                            
Søker: Piraya Film AS
Produsent: Torstein Grude
Sjanger: Dokumentar
Om prosjektet: Gjennom 50 år har Raghu Rai fortalt historien om India gjennom sine bilder. Nå fortelles historien om fotografen gjennom øynene til hans datter.
 
Tittel: 2016-1                                                     
Søknadstype: Utvikling                                                                  
Søker: Piraya Film AS
Produsent: Torstein Grude
Sjanger: Dokumentar
 
Tittel: Fiskedammen / Uhyre                                                     
Søknadstype: Manusutvikling                                                                    
Søker: Incitus AS
Produsent: Jarle Bjørknes
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: Johnny er en kjærlig far, god ektemann og en dedikert biker. Så dukker det opp en person som vekker vonde minner fra barndommen. Johnny må møte det samme valget han møtte 25 år siden. Hvor langt er du villig til å gå for å beskytte din familie?
  
Tittel: Grevlingene                                                          
Søknadstype: Manusutvikling                                                                    
Søker: Filmfolket AS
Produsent: Magne Østby
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: En barnetv-serie på 10 episoder om speiderpatruljen Grevlingene og deres kamp mot overmakten. Når speiderpatruljens klubbhus står i fare for å bli jevnet med jorden, må patruljen stikke hodene sammen for å redde det.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Sigve Endresen, filmkonsulent, mobil: 924 60 100
Elisabeth Dahl, daglig leder, mobil: 928 27 243
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}