Tildelinger juni 2017

08.06.2017
kriminell-still1
I perioden april til juni har Filmkraft Rogaland behandlet 16 søknader om filmtilskudd: 11 søknader til utvikling og fem til produksjon. Det ble søkt om tilskudd til ni dokumentarprosjekter og syv kortfilmer.
 
Det tildeles kroner 890.000 totalt til ti prosjekter.
 
Hittil i år har vi behandlet 41 søknader for kort- og dokumentarfilm. Inkludert denne behandlingen er det bevilget 2,625 millioner kroner – fordelt på 20 prosjekter.
  
Det er behandlet 13 søknader til faglig utvikling mellom april og juni, med en samlet søknadssum på kr 79.500. Det er innvilget tilskudd til åtte av disse, på totalt kr 26.500.
 
Type søknad Tittel Søker Tilsagnsbeløp
Produksjon Flammen over Jølster HANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS AS,
Einar Loftesnes
150.000
Produksjon Sjefen e tebage SCREEN STORY AS,
Øyvind Torjusen
90.000
Utvikling While making film PIRAYA FILM AS,
Bjarte Mørner Tveit
100.000
Utvikling Hypnosen VINTERFILM AS,
Rune Sørensen
95.000
Utvikling Tre menn på ett bein TEN THOUSAND IMAGES AS,
Mette Cheng Munthe-Kaas
100.000
Utvikling Evig vandrar GOFILM AS, Gunhild Oddsen 80.000
Utvikling Sound i sundet SCENEKRAFT AS,
Elsa Aanensen
50.000
Utvikling Paragraf 86 FILMAVDELINGEN AS,
Alexander Kristiansen
100.000
Utvikling Rødt speil MORILD FILM AS,
Alise Lea Tiller
95.000
Utvikling Forventninger GOFILM AS, Siw Angell-Olsen 30.000
Totalt     980.000


 

Om prosjektene i juni-tildelingen:

 
Tittel:                Flammen over Jølster                                                        
Søknadstype:  Produksjon                                                             
Søker:              Handmade Films In Norwegian Woods AS
Produsent:       Einar Loftesnes / Karl Johan Paulsen
Regissør:         Pål Martin Øie
Sjanger:           Dokumentar
Om prosjektet: Flammen over Jølster utfordrer sannheten om Nikolai Astrup som en enkel fargeglad heimstadmaler. Han er kunstnergeniet som tåler sammenligning med, og som i mange tilfeller er bedre reisefølge enn Edvard Munch.

Musikkvideo for Kriminell Kunst får støtte

Tittel:               Sjefen e tebage                                                      
Søknadstype:  Produksjon
Søker:             Screen Story AS
Produsent:      Øyvind Torjusen
Regissør:        Alexander Tranberg
Sjanger:          Kort fiksjon
Om prosjektet: "Sjefen e tebage" er en storydrevet musikkvideo og siste del av "En Kriminell Trilogi", hvor de dansende politibetjentene Slick og Brown bekjemper kriminalitet med sine utradisjonelle virkemidler

Tittel:               While making film                                                               
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Piraya Film AS
Produsent:      Bjarte Mørner Tveit
Regissør:        Torstein Grude
Sjanger:          Dokumentar
Om prosjektet: en dokumentarisk utforskning av konsekvenser av et avbrutt filmprosjekt som ble forsøkt gjennomført i flyktningeleire i det sentrale Afrika.

Tittel:               Hypnosen                                                                
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Vinter Film AS
Produsent:       Rune Sørensen
Regissør:         Svein Molaug
Sjanger:           Kort fiksjon
Om prosjektet: Hypnoseeksperten Kenneth Ringanker er del av en enhet som bekjemper distribusjon av URA, et militært utviklet stoff som har kommet på avveie. Stoffet gir brukerne ekstreme hypnotiske evner.
 
Tittel:               Tre menn på ett bein                                                          
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Ten Thousand Images AS
Produsent:       Mette Cheng Munthe-Kaas
Regissør:         Zaradasht Ahmed
Sjanger:           Dokumentar
Om prosjektet: Historien om enkeltmenneskets kraft til å stå imot en skjult kronisk krig. En reise dypt inn i en av verdens mest mine-belagte områder, dypt i Kambodsjas jungel. En kamp om å vinne igjen en tapt verdighet.

Tittel:               Evig vandrar                                                           
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             GOfilm AS
Produsent:      Gunhild Oddsen
Regissør:        Fredrik S. Hana
Sjanger:          Dokumentar
Om prosjektet: Dokumentarfilm om bandet Kvelertak
 
Tittel:               Sound i sundet                                                     
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Scenekraft AS
Produsent:       Elsa Aanensen
Regissør:         Thomas Mortveit
Sjanger            Dokumentar
Om prosjektet: Sound i Sundet er et dokumentarfilmprosjekt som befinner seg i krysningspunktet mellom historieformidling, landskapsbilder og tematisk relatert musikk.
 
Tittel:               Paragraf 86                                                             
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Filmavdelingen AS
Produsent:       Alexander Kristiansen
Sjanger:           Dokumentar
Om prosjektet: Kan sannheten være så uutholdelig at den må knebles? Og kan dette skje i Norge? I 1948 tar regjeringen opp en bokutgivelse i egen Stortingsmelding for første gang i historien. Riksadvokaten tar ut tiltale og klarer å få boken stoppet.
 
Tittel:               Rødt speil                                                                
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             Morild Film AS
Produsent:      Alise Lea Tiller
Regissør:        Hans Eirik Voktor
Sjanger:          Dokumentar
Om prosjektet: Filmen om Kjell Pahr Iversen er filmen om maleren Kjell, og om veien fra fornedring til håp.

Tittel:               Forventninger                                                       
Søknadstype:  Utvikling
Søker:             GOfilm AS
Produsent:       Siw Angell-Olsen
Sjanger:           Kort fiksjon
Om prosjektet: En liten kortfilm om det å så forventninger og høste skuffelser
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Elisabeth Dahl, daglig leder, mobil: +47 928 27 243
Sigve Endresen, filmkonsulent, mobil: +47 924 60 100
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}