Tildelinger i mai 2016

30.05.2016
26. mai vedtok Filmkraft Rogaland å gi tilskudd til flere prosjekter.
gullkongen
 
Tildelinger i mai
Type søknad Tittel Søker Søknadsbeløp Tilsagnsbeløp
Utvikling Gullkongen Incitus, Jarle Bjørknes kr 175 000 kr 150 000
Produksjon Musikkvideo Oliver Hohlbrugger Sterk Film, Øyvind Larsen Runestad kr 80 000 kr 50 000
Utvikling Etter oljen Morild Film, Ane Lyngstad
Oltedal
kr 140 000 kr 100 000
Produksjon Paradis GOfilm AS, Gunhild Oddsen kr 440 000 kr 400 000
Produksjon Bitter Lemon Sjakk Matt Phantom Film AS, Stian Einar Forgaard kr 350 000 kr 350 000
Utvikling Kodenavn Nagasaki GOfilm AS, Gunhild Oddsen kr 80 000 kr 80 000
Utvikling Piraya 2016-1 Piraya Film AS, Torstein Grude kr 300 000 kr 150 000
Produksjon Prosjekt 2013-6 Piraya Film AS, Bjarte Mørner Tveit kr 650 000 kr 300 000
                 
I løpet av årets fem første måneder har det kommet inn 51 søknader for utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm til Filmkraft Rogaland. Samlet sett har disse prosjektene budsjett på 54,2 millioner kroner, og har totalt søkt om 9,2 millioner i tilskudd.
Medregnet søknadsbehandlingen i mai har vi bevilget tilskudd til 23 prosjekter, med en samlet tildelingssum på kr 3 045 000. Totalt er det satt av kr 4 700 000 til kort- og dokumentarfilm for 2016.
 
Til sammenligning mottok vi 19 søknader i samme periode i 2015. Sammenlagt hadde disse 9,5 millioner kroner i totalbudsjett, det ble søkt om 2,1 millioner og bevilget kr 1 040 000 fordelt på ni prosjekter. Vi kan dermed trygt slå fast at Rogalands filmbransje har en sterk økning i aktiviteten sett i forhold til 2015. Dette er en ønsket og særdeles spennende utvikling, og vi synes det er ekstra hyggelig å notere en så formidabel økning i vårt tiende år som regionalt filmsenter.

Om prosjektene i mai-tildelingen
Tittel:                     Gullkongen                                                            
Søknadstype:       Utvikling                                                                  
Søker:                    Incitus
Produsent:           Jarle Bjørknes
Sjanger:                Dokumentar                                                                                                              
Om prosjektet: Gullkongen er historien om NS medlemmet Fredrik Bruseth og handler om hans ideologiske dannelsesreise frem til dommen i landssviksoppgjøret i 1946.
 
Tittel:                     Musikkvideo Oliver Hohlbrugger                                                                                  
Søknadstype:       Produksjon                                                            
Søker:                    Sterk Film           
Produsent:           Øyvind Larsen Runestad
Regissør:              Stian Kristiansen
Sjanger:                Musikkvideo                                                                           
Om prosjektet: Musikkvideoen er en roadmovie i et postapokalyptisk landskap etter en stor menneskelig katastrofe. Hovedkarakteren er på vandring mot et bestemt mål - hele tiden plaget av nagende samvittighet og ubesvarte spørsmål. Hele historien er om en mann som prøver å finne frem veien i ødemarken som symbolsk sett er en indre reise i mannes psyke.
 
Tittel:                      Etter oljen                                                              
Søknadstype:        Utvikling                                                                  
Søker:                     Morild Film AS
Produsent:            Ane Lyngstad Oltedal
Regissør:              Alise Lea Tiller
Sjanger:                Dokumentar                                                                           
Om prosjektet: Etter oljen er en personlig dokumentar om nedbemanningen i oljesektoren. Filmen følger mennesker som har blitt oppsagt. Hvorfor er jobben vår så viktig i spørsmålet om hvem vi er?
 
Tittel:                     Paradis                                                                                      
Søknadstype:       Produksjon                                                            
Søker:                    GOfilm AS
Produsent:           Gunhild Oddsen
Regissør:              Mads Eriksen
Sjanger:                Kortfilm                                                                                     
Om prosjektet: «Paradis» er en kortfilm om en pinlig ordentlig mann med pinlig ordentlige rutiner som en morgen våkner opp til et høyst uventet og spesielt problem…

Tittel:                      Bitter Lemon Sjakk Matt                                                                  
Søknadstype:        Produksjon                                                            
Søker:                     Phantom Film AS
Produsent:             Stian Einar Forgaard
Regissør:                Rolf Kristian Larsen
Sjanger:                  Kortfilm                                                                                     
Om prosjektet: Bitter Lemon Sjakk Matt er en grov komedie om offer og bitterhet. Sverre er nettopp kommet ut av fengsel etter syv år for noe også kameraten Ronny var med på. De skal endelig spille sjakk igjen, men er Ronny egentlig så takknemlig som han sier han er? Og er Sverre virkelig ikke bitter? Ikke i det hele tatt?
 
Tittel:                      Kodenavn Nagasaki                                                          
Søknadstype:        Utvikling                                                                  
Søker:                     GOfilm AS
Produsent:            Gunhild Oddsen
Regissør:                Fredrik Sundsteigen Hana
Sjanger:                 Dokumentar                                                                           
Om prosjektet: Hvordan oppleves det som filmskaper å selv være utsatt for filmproduksjonens mange grep når det gjelder ens egen livshistorie? «Kodenavn Nagasaki" er en personlig dokumentar om identitet, vennskap og film.

Tittel:                     Piraya 2016-1                                                                        
Søknadstype:       Utvikling                                                                  
Søker:                    Piraya Film AS
Produsent:            Torstein Grude
Regissør:                Andrej Nekrasov
Sjanger:                 Dokumentar                                                                           
Om prosjektet:
 
Tittel:                      Prosjekt 2013-6                                                                   
Søknadstype:        Produksjon                                                            
Søker:                     Piraya Film AS
Produsent:            Bjarte Mørner Tveit
Regissør:               Ola Waagen
Sjanger:                 Dokumentar                                                                           
Om prosjektet: Prosjekt 2013-6 er en visuelt rik, underholdende og filosofisk dokumentarfilm fra Piraya Film. Den utforsker menneskets rolle på jorden og utfordrer etablerte sannheter.
 
 
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}