Tildelinger i Filmkraft Rogaland - mars 2015

09.04.2015
I styremøte 26. mars ble det vedtatt å støtte flere prosjekter.
nori og soldatene
I styremøtet 26. mars ble det vedtatt å støtte fire prosjekter. Ett kompetansehevende tiltak i forbindelse med New Nordic Films i Haugesund, og tre filmprosjekter.

I år har Filmkraft Rogaland ca 4,2 millioner til utdeling til utvikling og produksjon av filmprosjekter innenfor kortfilm og dokumentar. Hittil i år er det bevilget kr 925 000 til ulike prosjekter. 
Midlene som ble bevilget denne gangen fordeler seg slik:
Kompetansehevende tiltak:
New Nordic Films (Den Norske Filmfestivalen)                     kr 100 000
 
Filmprosjekter:
Sister Hell                                                                                    kr 400 000
Nowhere to Hide                                                                        kr 200 000                 
På flukt                                                                                         kr 25 000
 

OM PROSJEKTENE:
New Nordic Films               
Kompetanseutvikling                                
Søker: Den norske filmfestivalen v/ Gyda Myklebust                                          
Søknadsbeløp: 150.000,-
Innvilget: 100.000,-
New Nordic Films er et viktig møtested for den nordiske spillefilmbransjen. Det vises nye nordiske filmer, det presenteres works in progress, og det arrangeres manuspitching, workshops og case studies. 
 
Sister Hell                           
Produksjon Kortfilm                                
Produsent: GOfilm                                
Regi: Fredrik Hana     ��                    
Søknadsbeløp: 400.000,-
Innvilget: 400.000,-
Sister Hell handler om en nonne som lokkes av mørke krefter til å forlate klosteret  og oppsøke storbyens syndige underside. 
 
Nowhere to Hide                 
Produksjon dokumentar                         
Produsent: Ten thousand images                     
Regi: Zaradasht Ahmed                              
Søknadsbeløp: 350.000,-
Innvilget: 200.000,-
Dette er historien om overlevelse i en verden hvor krig er blitt det normale, fiender er usynlige, og intet gjemmested er trygt. Vi følger en helsearbeider som også selv filmer en del materiale. Han befinner seg i Diyala-provinsen i nord-Irak, og dokumenterer hverdagen og historiene til de overlevende. Samtidig har han kontakt med den norske legen Hans Husum som har jobbet som krigskirurg, blant annet i Irak, i en mannsalder. 
 
På flukt                                
Utvikling kortfilm                       
Produsent: Phantom Film                                 
Manus: Stian Einar Forgaard                               
Søknadsbeløp: 45.000,-
Innvilget 25.000
Prosjektet bygger på et rollespill som mange norske ungdommer har vært igjennom i regi av Røde Kors. Rollespillet er ment å skape forståelse og toleranse for flyktningers situasjon. Spillet varer i 24 timer, det er kaldt, mørkt, lite mat og drikke og til dels krevende situasjoner ungdommene opplever.  Filmen er tenkt som en fiksjonsfilm som følger en gruppe ungdommer gjennom dette spillet, og skal fokusere på det sosialpsykologiske mønsteret i en gruppe satt under press.


 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}