Tildelinger i FIlmkraft Fond i oktober

19.10.2015
from grace
Etter innstilling fra filmkonsulent Harry Guttormsen vedtok styret i Filmkraft Fond å tildele tilskudd og investeringsmidler til følgende prosjekter i oktober:
 
Tildelinger i FIlmkraft Fond i oktober
Søknadsnr Tittel Selskap Type Søknadsbeløp Innvilget
2015-24 Skyggenes dal Film Farms AS Produksjon kr 1 000 000 kr 1 000 000
2015-27 Nådeløs Chezville AS Utvikling kr 500 000 kr 500 000

Filmkraft Fond har i år ca 5,2 millioner kroner å tildele filmprosjekter, enten som støttemidler eller som investering på markedsmessige vilkår. Hittil i år er det bevilget kr 5,1 millioner.

OM FILMENE:
Tittel:                           Skyggenes dal
Søknadstype:             Produksjon
Søker:                          Film Farms AS
Sjanger:                       Spillefilm
Søkt:                             kr 1 000 000
Innvilget:                      kr 1 000 000
Type tilskudd:             Investering på markedsmessige vilkår
Om prosjektet: Skyggenes Dal finner finner sted i en liten bygd på Norge, i et univers der vi aldri er sikker på hvor grensen mellom realismen og det overnaturlige går.

Tittel:                           Nådeløs
Søknadstype:             Utvikling
Søker:                          Chezville AS
Sjanger:                       Spillefilm
Søkt:                             kr 500 000
Innvilget:                      kr 300 000
Type tilskudd:             Tilskudd
Om prosjektet: Frank bryter ut fra tilværelsen som kriminell, og drømmer om å bli en bra mann. Kan han få tilgivelse eller er han dømt til å forbli Nådeløs? Manus og regi er ved Arild Østin Ommundsen.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}