Tildelinger i Filmkraft Fond april 2015

27.04.2015
I styremøte 23. april vedtok styret å gi utviklingsstøtte til to spillefilmprosjekter:
  • Kvinnen som lurte Gestapo - kr 100 000
  • Brian York krøniken - kr 150 000

OM FILMENE
Kvinnen som lurte Gestapo
Utvikling spillefilm
Produsent: ME Management
Regi: Siv Mary Espedal
Søknadsbeløp: 100 000
Innvilget beløp: 100 000

Brian York Krøniken
Utvikling spillefilm
Produsent: Chezville
Manus: Ina Steinnes Gianello
Søknadsbeløp: 150 000
Innvilget beløp: 150 000

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}