Tildelinger april 2017

06.04.2017
frontkjempere
I perioden februar til april har Filmkraft Rogaland behandlet 25 søknader om filmtilskudd. 21 søkte om utviklingstilskudd, av disse dreide 13 seg om manusutvikling for spillefilm og TV-drama. Det kom tre søknader om utvikling av kortfilm, og fem for utvikling av dokumentar. Det kom fire søknader om produksjonstilskudd, fordelt på tre kortfilmer og én dokumentar.
 
Styret har vedtatt å støtte fem av prosjektene med tilskudd over 100.000 kroner.

Hele potten for manusutvikling ble fordelt i denne tildelingsrunden og styret vedtok også å støtte New Nordic Films med 100.000 kroner, som er tilsvarende beløp som i 2016.

BILDE FRA FRONTKJEMPERE KAN LASTES NED HER
 
Type søknad Tittel Søker Tilsagnsbeløp
Produksjon Frontkjempere FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 300.000
Produksjon Spor i universet FILMAVDELINGEN AS, Alexander Kristiansen 250.000
Manusutvikling Frida Hansen ANNA KRON FILM AS, Terez Hollo-Klausen 150.000
Manusutvikling Maya BRODER ORD & FILM, Nick Hegreberg 110.000
Manusutvikling Vangsgutane INCITUS AS,
Jarle Bjørknes
90.000
Manusutvikling UFOnaut DRAMA EINAR AS, Therese Bøhn 150.000
Totalt     1.050.000
 

Om prosjektene i februar-tildelingen:

 
Tittel: Frontkjempere                                                     
Søknadstype: Produksjon                                                             
Søker: Filmavdelingen AS
Produsent: Alexander Kristiansen
Sjanger: Dokumentar
Om prosjektet: 4500 nordmenn valgte å kjempe for Adolf Hitler under andre verdenskrig. I over 70 år har de ventet på å fortelle sin historie. Historiene om frontkjemperne er historiene om dem som valgte feil, som valgte å sloss for okkupasjonsmakten og som til slutt befant seg på den tapende siden. Valgene de tok, var valg som skulle prege dem resten av deres liv.
 
Tittel: Spor i universet                                                                   
Søknadstype: Produksjon
Søker: Filmavdelingen AS
Produsent: Alexander Kristiansen
Sjanger: Kort fiksjon
Om prosjektet: Når er det kjærligheten svikter mellom to mennesker? Når befinner en seg på nullpunktet hvor pendelen svinger fra kjærlighet til kjærlighetsløs? Hvordan lever minnene videre i en avsluttet kjærlighetsrelasjon? Hvilke avtrykk skaper disse erfaringene?
                
Tittel: Frida Hansen                                                          
Søknadstype: Manusutvikling                                                                     
Søker: Anna Kron Film AS
Produsent: Terez Hollo-Klausen
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: Frida Hansen var en sann foregangskvinne som turte å gå imot forventninger og maskuline verdier ved å satse på et liv som kunstner. Fortellingen utforsker spenningsfeltet mellom det å gå sin egen vei, og å forbli lojal til sine nærmeste i en film fritt etter Frida Hansens liv.
 
 Tittel: Maya                                                         
Søknadstype:  Manusutvikling                                                                     
Søker: Broder Ord & Film Nicholas Hegreberg
Produsent: Nick Hegreberg
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: Maya er en syrisk jente i Sauda som må kjempe mot sitt eget traume, foreldrenes motstand, kulturelle og religiøse hindre for å klare å leve ut drømmen om å bli skihopper.
 
Tittel: Vangsgutane                                                          
Søknadstype: Manusutvikling                                                                     
Søker: Incitus AS
Produsent:  Jarle Bjørknes
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: Få uker etter utbrudd av andre verdenskrig mister brødrene Steinar og Kåre sin far i en ulykke og blir stilt ovenfor det moralske dilemmaet om de er villige å ofre faren sine idealer om et fritt Norge for å redde seg selv?
 
Tittel: UFOnaut                                                                   
Søknadstype: Manusutvikling                                                                     
Søker: Drama Einar AS
Produsent: Therese Bøhn
Sjanger: Lang fiksjon
Om prosjektet: For 15 år siden ble et signal sendt ut i verdensrommet av en guttegjeng. Når en utenomjordisk kvinne plukker opp signalet deres og plutselig dukker opp i en liten bygd på Vestlandet må guttene, som nå har blitt voksne, samarbeide om å sende henne hjem igjen før hun går i oppløsning.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Sigve Endresen, filmkonsulent, mobil: 924 60 100
Elisabeth Dahl, daglig leder, mobil: 928 27 243
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}