TILDELINGER

12.05.2014
Støttede prosjekter fra Filmkraft Rogaland og Filmkraft Fond
Støttede prosjekter

Filmkraft Rogaland og Filmkraft Fond har fra 1. januar 2014 begge løpende behandling av søknader. Praksisen med pressekonferanser og kunngjøring av tildelinger fra søknadsrunder må derfor revideres. Vi vil finne en permanent ny form for kunngjøringene i fremtiden.

Per 15. april 2014 er følgende tildelinger gjort i Filmkraft Rogaland:
Støtte fra Filmkraft Rogaland per 15. april 2014

Per 15. april 2014 er følgende tildelinger gjort i Filmkraft Fond:
Investering og støtte fra Filmkraft Fond per 15. april 2014
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}