TILDELINGER

12.05.2014
Støttede prosjekter fra Filmkraft Rogaland og Filmkraft Fond
Støttede prosjekter

Filmkraft Rogaland og Filmkraft Fond har fra 1. januar 2014 begge løpende behandling av søknader. Praksisen med pressekonferanser og kunngjøring av tildelinger fra søknadsrunder må derfor revideres. Vi vil finne en permanent ny form for kunngjøringene i fremtiden.

Per 15. april 2014 er følgende tildelinger gjort i Filmkraft Rogaland:
Støtte fra Filmkraft Rogaland per 15. april 2014

Per 15. april 2014 er følgende tildelinger gjort i Filmkraft Fond:
Investering og støtte fra Filmkraft Fond per 15. april 2014
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}