Styredatoer 2018

23.01.2018
Her er oversikten over datoer for styremøtene i Filmkraft 2018.
filmkraft styrem%c3%b8te
Her er årets styremøtedatoer:


22. februar (frist 28/1)

9. april (frist 14/3)

11. juni (frist 9/5)

21. august (frist 31/7)

24. oktober (frist 26/9)

12. desember (frist 14/11)

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}