Styredatoer 2018

23.01.2018
Her er oversikten over datoer for styremøtene i Filmkraft 2018.
filmkraft styrem%c3%b8te
Her er årets styremøtedatoer:


22. februar (frist 28/1)

9. april (frist 14/3)

11. juni (frist 9/5)

21. august (frist 31/7)

24. oktober (frist 26/9)

12. desember (frist 14/11)

{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}