Stilling ledig: Filmkonsulent

19.04.2017
filmkonsulent fb
Filmkraft Rogaland søker nå etter ny filmkonsulent for de fire neste årene. Stillingen er 50% og på et fireårig åremål.

Filmkonsulentens primæroppgave er å behandle, prioritere og anbefale søknader overfor daglig leder og styre. Gjennom dialog med søkere og tilskuddsmottakere skal filmkonsulenten bidra til best mulig utvikling av filmen gjennom alle prosjektets faser.

Filmkonsulenten har dessuten ansvar for filmfaglig kompetansebygging i regionen og skal ha god kontakt med det regionale produksjonsmiljøet, i tillegg til å holde seg godt orientert om utviklingen i den audiovisuelle bransjen på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Filmkonsulenten skal bidra til god måloppnåelse for Filmkraft Rogalands strategiske målsettinger og tiltaksplaner, både i forbindelse med eget arbeidsområde og gjennom samarbeid med kolleger.

Forefallende arbeidsoppgaver kan forekomme.

Filmkonsulenten må ikke være bosatt i Rogaland, men bør ha god kjennskap til fylkets filmmiljø.


Hele utlysningen og informasjon om hvordan man søker, kan leses her.

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}