Se opp for falske filmfestivaler!

12.09.2018
Falske kortfilmfestivaler er et stadig økende problem for bransjen. NFI har bedt oss om å være litt på vakt når det gjelder denne type festivaler, og vi deler derfor litt tanker rundt dette.
falskefestivaler

Med falske festivaler menes festivaler som enten er rene scams - altså festivaler som tar godt betalt for påmeldinger og som enten ikke holdes i det hele tatt eller som holdes i svært dårlige lokaler (små møterom og lignende) og som ikke behandler regissører og filmer på en ordentlig måte. Det kan også være festivaler som arrangeres av store internasjonale selskaper hvis hovedformål er å tjene penger.

I de fleste tilfellene er det noen som tjener godt på kortfilm - og det er ikke filmskaperne.

Et eksempel er en gruppering av festivaler i Los Angeles, der alle har samme forretningsadresse, med de samme ansatte, samme visningssted og med mellom 22 og 42 priskategorier man kunne melde på film i. Prisen var $50 per kategori, og festivalene foregår én dag hver eneste måned, med visning av noen få filmer. Det er lett å tenke seg at det er mye penger å hente her.

Det anslås at det bare finnes mellom 300 og 400 kortfilmfestivaler som kommer inn under definisjonen av det som kan defineres som en «ekte» festival.

I vurderingen av festivaler ser NFI bl.a. på om festivalen har et kuratert program med internasjonale filmer, om festivalen har en offisiell konkurranse med internasjonal jury, om festivalen tilbyr bransjerettede tiltak, om det er en bred deltakelse fra internasjonal bransje (filmskapere, produsenter, distributører, salgsagenter og presse), at festivalen har deltakelse fra, omtales i og har et godt omdømme i kjente bransjepublikasjoner, at det er høy standard på informasjons- og markedsmateriellet (kataloger, program osv.).

Vi vil gjerne dele noen artikler om emnet, skrevet på det tyske nettstedet shortfilm.de (artiklene er på engelsk):

Film Festivals in Cinema Programmes of Major Cities – A New Global Business Model
Laurels for Greenbacks – Making Money with Short Films in a Thriving Festival Scene

Filmkraft ønsker selvsagt ikke at dere filmskapere skal bruke tusenvis av kroner til påmelding på festivaler som ikke er ordentlige. Har dere spørsmål rundt festivaler, ta kontakt med Toril Simonsen (NFI) eller vår bransjekonsulent Lars Idar Waage

falskefestivaler
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}