Saksomkostninger Love City Jalalabad

14.02.2017
filmkraft rogaland logo positive
Etter Kulturdepartementets krav til praksisendring, og Filmkraft Rogalands styrevedtak den 23. august 2016 kunne Piraya Film AS fremme krav om dekning av saksomkostninger, jf forvaltningslovens § 36. Kravet fra Piraya Film på kroner 522.174 ble fremsatt 21. september 2016.

For å kunne løse denne klagesaken så godt som mulig og med tillit fra klager, ble det fra Filmkrafts side foreslått å la en uavhengig tredjepart forberede saken. I enighet med Piraya Film ble det besluttet å bruke advokat Tom Eilertsen i Bull & Co Advokatfirma til dette arbeidet.

Eilertsen jobbet med saken fra oktober, og leverte sin innstilling til Filmkrafts administrasjon
6. februar 2017. Underveis i arbeidet har begge parter hatt kommunikasjon med advokaten. I notatet blir det innstilt på dekning av av saksomkostninger på 250.000 kroner.

Styret i Filmkraft Rogaland har i styremøte 9. februar 2017 vedtatt å følge advokatens anbefaling om dekning av saksomkostninger på kroner 250.000 kroner til Piraya Film.

Filmkraft Rogalands nye styre vedtok følgende: «I samråd med Piraya Film AS har Filmkrafts administrasjon innhentet ekstern saksutreder, Bull & Co Advokatfirma AS. Saksutreder anbefaler dekning av saksomkostninger i henhold til fvl § 36 på kr 250 000. Styret i Filmkraft Rogaland AS slutter seg til advokatens vurdering og vedtar kr 250 000 til dekning av Piraya Films saksomkostninger. Styret ber administrasjonen om å justere budsjett for 2017 for å finne inndekning for beløpet.»

For ytterligere kommentarer om saken:
Styreleder Simon Næsse
telefon: 913 93 683
e-post: simon.naesse@gmail.com
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}