Søknadsfrist for manusutvikling: 1. november

26.10.2016
For 2016 er det satt av kroner 700.000 i ordningen for manusutvikling. Hittil i år er det tildelt 495.000 kroner, og det gjenstår dermed 205.000 kroner av årets pott.

Det er stor pågang av søknader, og siden det er relativt begrenset med penger igjen i manusutviklingsordningen legger vi opp til én tildelingsrunde for resten av året. Dette for å kunne behandle alle søknadene samlet. 

Vi ber om at søknader innenfor manusutvikling er oss i hende innen tirsdag 1. november. Søknader sendes som vanlig via Filmsøk. 
Les mer om ordningen HER 

Ordningen vil evalueres mot slutten av året. Som en del av evalueringsprosessen vil vi vurdere å innføre faste frister for manusutvikling fra 2017.

For de andre tilskuddsordningene (kort- og dokumentarfilm, stipender og tiltak) er det fortsatt løpende frister, med unntak av søknader over kr 100 000, som skal styrebehandles. Årets siste leveringsfrist for alle søknader over kr 100 000 (unntatt manusutvikling) er fredag 11. november.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}