Søk reisestipend til IDFA

08.09.2016
idfa-logo-2016-light-outline

Filmkraft Rogaland deler ut reisestipender til IDFA i Amsterdam. IDFA regnes som verdens viktigste dokumentarfilmfestival og avholdes fra 16. november. IDFA Forum arrangeres i perioden fra 21. til 23. november. 

Reisestipendet kan dekke kostnader på inntil kroner 7500,- (akkreditering + reise)

Alle profesjonelle filmarbeidere i regionen kan søke, men dokumentarister vil bli prioritert.

Søknad sendes inn via søknadssystemet FILMSØK.
Søknadsfrist: 1. oktober 2016.

For spørsmål om stipendet, ta kontakt med larsidar (at) filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}