Søk reisestøtte til IDFA

04.09.2018
idfa2018 reisestipend
Filmkraft Rogaland deler ut reisestipender til IDFA i Amsterdam. IDFA regnes som verdens viktigste dokumentarfilmfestival og avholdes fra 14. november. IDFA Forum arrangeres i perioden fra 20. til 22. november og søkere må forsøke å få akkreditert seg til forumet. Det er et krav at du søker om plass, men ikke krav at du får tildelt plass. 

Reisestipendet kan dekke kostnader på inntil kroner 7500,- (akkreditering + reise/overnatting)

Alle profesjonelle filmarbeidere i regionen kan søke, men dokumentarister vil bli prioritert.

Søknad sendes inn via søknadssystemet FILMSØK.
Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

For spørsmål om stipendene, ta kontakt med bransjekonsulent larsidar (at) filmkraft.no
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}