Søk reisestøtte til IDFA

04.09.2018
idfa2018 reisestipend
Filmkraft Rogaland deler ut reisestipender til IDFA i Amsterdam. IDFA regnes som verdens viktigste dokumentarfilmfestival og avholdes fra 14. november. IDFA Forum arrangeres i perioden fra 20. til 22. november og søkere må forsøke å få akkreditert seg til forumet. Det er et krav at du søker om plass, men ikke krav at du får tildelt plass. 

Reisestipendet kan dekke kostnader på inntil kroner 7500,- (akkreditering + reise/overnatting)

Alle profesjonelle filmarbeidere i regionen kan søke, men dokumentarister vil bli prioritert.

Søknad sendes inn via søknadssystemet FILMSØK.
Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

For spørsmål om stipendene, ta kontakt med bransjekonsulent larsidar (at) filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}