Søk reisestøtte til Haugesund!

08.06.2018
filmfestivalen2018
Som tidligere år utlyser vi reisetipender til New Nordic Films, som i år arrangeres for 24. gang.

New Nordic Films er Den Norske Filmfestivalen i Haugesunds egne bransjemarked for co-produksjon og finansiering av spillefilmprosjekter. Dette fire dager lange arrangementet retter seg i hovedsak mot produsenter, investorer, filmfond, salgsagenter og andre med profesjonell interesse i co-produksjoner.

Vi oppfordrer alle produsenter i vår bransje som har spillefilm på agendaen, å melde seg på New Nordic Films. Dette både for å utvide eget nettverk, få inspirasjon og markedsføre egne prosjekter for mulige samarbeidspartnere.

I år har vi fem akkrediteringer som vi gir sammen med stipender på inntil 3000,- kroner for dekning av reise og overnatting.

Alle profesjonelle filmarbeidere i regionen kan søke. Produsenter og regissører med spillefilmambisjoner vil imidlertid bli prioritert.

Søknad med budsjett sendes inn via søknadssystemet FILMSØK.

Søknadsfrist: 31. juli 2018

Lykke til!

NB! Det er selvsagt mulig å søke ordinær reisestøtte for de som kommer utenom disse fem stipendene. Innenlands reisestøtte er nå på inntil 3000 kroner for å dekke reise, overnatting og akkreditering. Reisestøtte kan ikke dekke diett.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}