Søk reisestøtte til Dokumentarkonventet

07.09.2018
Filmkraft tilbyr stipender inntil 5000,- kroner for deltakelse på Dokumentarkonventet 2018.
dokkonventet 2018 nb

Stipendene kan dekke akkreditering (som inneholder overnatting) og reise. Vi har opptil fem stipender av denne typen til bransjeaktører i Rogaland. De som ikke får innvilget disse stipendene, men som likevel kan kvalifisere til reisestøtte, kan motta ordinær reisestøtte på inntil 3000,- kroner.

Årets konvent foregår 3. til 5. desember, og som vanlig på Solstrand Hotell & Bad.

På grunn av fulltegnet konvent i fjor, og flere som ikke fikk plass, er søknadsfristen i år satt til søndag 14. oktober.

Søknader sendes via FILMSØK.

dokkonventet 2018
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}