Søk om reisestipend til New Nordic Films!

30.06.2016
Som tidligere år utlyser vi reisetipender til New Nordic Films, som i år arrangeres for 22. gang.
dnf hovedplakat2016
New Nordic Films er Den Norske Filmfestivalen i Haugesunds egne bransjemarked for co-produksjon og finansiering av spillefilmprosjekter. Dette fire dager lange arrangementet retter seg i hovedsak mot produsenter, investorer, filmfond, salgsagenter og andre med profesjonell interesse i co-produksjoner.

Vi oppfordrer alle produsenter i vår bransje som har spillefilm på agendaen, å melde seg på New Nordic Films. Dette både for å utvide eget nettverk, få inspirasjon og markedsføre egne prosjekter for mulige samarbeidspartnere.

Reisestipendet kan dekke kostnader på inntil kr 4 450 (akkreditering+reise).
Alle profesjonelle filmarbeidere i regionen kan søke. Produsenter og regissører med spillefilmambisjoner vil imidlertid bli prioritert.

Søknad sendes inn via søknadssystemet FILMSØK.
Søknadsfrist: 1. august 2016.

I år som i fjor arrangerer vi Happy Hour for bransjen i Edda-teltet. Sett av onsdag 24/8 allerede nå, nærmere informasjon sendes ut i august.

Lykke til!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}