Nytt styre i Filmkraft Rogaland AS

30.06.2016
filmkraft rogaland logo positive
Det er valgt nytt styre i Filmkraft Rogaland AS.

Det nye styret består av følgende medlemmer:
Styreleder: Simon Næsse
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Inger Kristin Mæland
Styremedlem: Nils Petter Devold Midtun
Styremedlem: Turid Øversveen

Vara:
Stig Andersen
Benedicte Johannessen
Eli Aga

Vi gratulerer!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}