Nytt styre i Filmkraft Rogaland

27.04.2015
På generalforsamlingen 20. april ble det valgt nytt styre i Filmkraft Rogaland AS.

Det nye styret består av følgende medlemmer:
  • Styreleder:                          Ragnhild Osmundsen  
  • Styremedlem:                    Per Olav Hanssen
  • Styremedlem:                    Elisabeth Kleppe             Valgt for 1 år
  • Styremedlem:                    Thomas Stenderup        Valgt for 1 år
  • Styremedlem:                    Inger Kristin Mæland     Valgt for 1 år
  • Varamedlem:                     Simon Næsse
  • Varamedlem:                     Tone Brandtzæg
  • Varamedlem:                     Nils Petter D. Midtun
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}