Nye tildelinger i Filmkraft Fond

19.12.2014
dryads
I styremøte den 18. desember 2014 i Filmkraft Fond ble følgende prosjekter tildelt tilskudd:

Prosjektnavn: Baluba
Søker: Chezville
Format: Kinofilm fiksjon
Regissør: Arild Østin Ommundsen
Produsent: Gary Cranner
Prosjektet er støttet med 250.000,- 

Prosjektnavn: Eriksen Saga
Søker: Leader Film
Format: TV-Serie
Regissør: Ikke avklart
Produsent: David Leader
Prosjektet har mottatt LOC på inntil 400.000,-

Prosjektnavn: Eventyrland M&E
Søker: Chezville
Format: Kinofilm fiksjon
Regissør: Arild Østin Ommundsen
Produsent: Gary Cranner
Prosjektet er støttet med 36.000,- for produksjon av M&E track i forbindelse med utenlandssalg av filmen.

Prosjektnavn: En dannelsesreise
Søker: Stekka Film
Format: Kinofilm fiksjon
Regissør: Ikke avklart
Forfatter: Ole Christopher Ertvaag
Prosjektet har mottatt støtte på 100.000,-

I ekstra styremøte den 27. november 2014 ble følgende prosjhekt tildelt støtte:

Prosjektnavn: Dryads
Søker: The king of popcorn
Format: Kinofilm fiksjon
Regissør: Sten Hellevig
Produsent: Terez Hollo Klausen
Prosjektet har mottatt tilskudd på 450.000,- (investering på markedsmessige vilkår)

Liste over alle tilskudd i 2014
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}