Nye saksbehandlingsregler

09.01.2017
paragraf
Vi har nå publisert våre nye saksbehandlingsregler som erstatter tilskuddskriteriene. De nye regelene er forankret i den nye forskriften «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» som gjelder fra 1. januar.

De nye saksbehandlingsreglene finnes her.

Opptak fra vårt bransjemøte der vi gikk gjennom både forskrifter og deler av de nye saksbehandlingsreglene kan sees her:
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}