Nye forskrifter vedtatt

15.11.2016
Fra 1. januar 2017 innføres de nye forskriftene for audiovisuelle produksjoner.
paragraf

Den overordnede forskriften «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» ble publisert i oktober.

Forrige uke ble også «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» publisert, og denne erstatte gjeldende regelverk. Denne forskriften er felles for NFI og alle de regionale aktørene, men vil variere litt fra region til region, siden ikke alle filmsentrene gir tilskudd til det samme som NFI.

I tillegg til forskriften vil Filmkraft Rogaland utarbeide et sett saksbehandlingsregler som skal spesifisere hvilke deler av forskriften som vil gjelde ved søknader til Filmkraft.

Filmkraft Rogaland kommer tilbake med mer informasjon om de nye forskriftene og praktiseringen av disse.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}