Ny workshop: KORTDOK 2019

17.01.2019
kortdok2019 promo
Filmkraft satser på kortdokumentaren!
Online distribusjon har åpnet opp et nytt, stort marked for det korte dokumentarformatet og gitt filmskapere en frihet til å leke med sjangerens form og innhold. Internasjonale kanaler som The Guardian og New York Times kjøper kortdokumentarer fra hele verden, og i Norge er det stadig etterspørsel fra aktører som VGTV, Aftenposten og Stavanger Aftenblad etter gode kortdokumentarer.

Filmkraft Rogaland søker nå deltakere til KORTDOK 2019, en praktisk workshopserie hvor det skal produseres kortdokumentarer. Vi inviterer inn anerkjente foredragsholdere og mentorer som skal veilede innen idéutvikling, dokumentarstrategi, finansiering og salg. Kursdeltakerne får også reisestipend til Sheffield DocFest, hvor vi sammen skal hente inspirasjon og faglig påfyll.


Hvem er KORTDOK 2019 for?

Vi søker etter filmfolk fra alle fagfelt, bosatt i Rogaland - regissører, produsenter, manusforfattere, klippere, fotografer og lydfolk. Sammen vil dere utvikle et prosjekt fra idé til ferdig film. Det vil legges vekt på søkernes tidligere erfaring og det at søkerne har tid og anledning til å delta på alle prosjektets samlinger. Samlingene vil foregå på dagtid.

Filmkraft fullfinansierer kortdokumentarene som lages i workshopen, og vi tilbyr deltakerne reisestipend til Sheffield DocFest.

Begrenset antall plasser - søk med cv og kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta. Søknad sendes til post@filmkraft.no


Viktige datoer:


Søknadsfrist 22. februar

Onsdag 24. april: Oppstart/inspirasjon
Fredag 7. juni - tirsdag 11. juni: Studietur til Sheffield DocFest
Tirsdag 18. juni: Idéutvikling
Onsdag 28. august: Finansiering/distribusjon/salg
Onsdag 23. oktober/torsdag 24. oktober: Ferdige filmer presenteres for publikum på Rogalerret og Haugalerret

kortdok plakat nett
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}