Nordoc - ny workshop

28.11.2016
nordoc nettverk slider

Vi lanserer nå en workshop for utvikling av dokumentarprodusenter og dokumentarprosjekter gjennom 2017.

Østnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.

Gruppeleder er studieleder ved European Documentary Network: Mikael Opstrup.

Programmet består av tre samlinger à tre arbeidsdager, med ulike temaer for hver samling. Siste samling avsluttes med en pitch foran salgsagenter og innkjøpere. Under hver samling er det også rom for sosiale samlinger, mingling og uformelle møteplasser. Nettverksbygging er en viktig del av workshopen. 

Gjennom NORDOC vil ditt prosjekt gå gjennom en grundig utviklingsfase, og du møter eksperter på områder som innholdsproduksjon, finansiering og presentasjon. Ekspertene våre har bred internasjonal erfaring i utvikling og produksjon av dokumentarfilm og nær kjennskap til salgsmetodene i det internasjonale markedet.

For å delta må du jobbe tett sammen med regissør og andre fagfunksjoner i periodene mellom samlingene og utvikle prosjektet videre. Prosjektet ditt er ved avslutningen klart til å delta i internasjonale salgsfora.


Datoer for samlingene:

26. februar - 1. mars – Lillehammer
18. - 21. juni – Bergen / Ålesund
5. - 8. november – Stavanger


Krav til søkere:

 • Må ha produsert minst én dokumentar
 • Utdannelse eller erfaring fra filmbransjen
 • Delta med et prosjekt gjennom året – i godt samarbeid med andre involverte
 • Bør stille med noe visuelt materiale til første samling
 • Deltakende prosjekt må ha ambisjon om å nå ut på det internasjonale markedet


Vi tilbyr:

 • Maksimalt ti plasser
 • Profesjonelle eksperter med bred internasjonal erfaring
 • Utvikling av dokumentarprosjektet ditt gjennom hele kursløpet
 • Overnatting og måltider

Egenandelen for deltakerne er reise til og fra samlingene. Denne kan ikke søkes refundert gjennom reisestøtteordning i filmsentrene.

Søkere fra andre regioner er velkomne. Ta kontakt med ditt respektive filmsenter før du søker!

Søknadsfrist: Snarest, men senest 23.12.2016
 
Søknad sendes digitalt til: larsidar@filmkraft.no

Søknaden skal være på engelsk, og følgende skal være med:
 • Personlig søknadstekst.
 • Produksjonsforetakets CV, samt navn og CV til ansvarlig produsent, regissør (og eventuell manusforfatter eller klipper)
 • Produsentnotat med definert problemstilling, beskrivelse av målet med prosjektet, distribusjon og produsentens betraktninger om prosjektavviklingen
 • Prosjektbeskrivelse
 • Fremdriftsplan
 • Markedsstrategi
 • Link til eventuell pilot

For generelle henvendelser eller spørsmål om workshopen, ta kontakt med prosjektkoordinator
Lars Idar Waage på epost larsidar@filmkraft.no eller telefon 41232003.
 
nordoc nettverk slider
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}