Nominasjoner til Årets Filmnavn 2016

08.09.2016
kristofferjoner2015
Det er igjen tid for å kåre Årets Filmnavn. Prisen vil deles ut under Rogalerret den 7. desember 2016.
Alle Rogalands filmaktører kan nominere kandidater til prisen. Utvelgelsen gjøres av en jury bestående av medlemmer fra Filmkrafts eiere og administrasjon.

Kriteriene er:
Kandidaten skal ha utvist ekstraordinære resultater innen sitt felt for filmbransjen.
Kandidatens virke og resultater skal ha hatt betydning for utviklingen av filmbransjen i Rogaland samt bidratt til andres muligheter og fremgang i regionen.

Siste frist for nominasjon er fredag 4. november.

Tidligere prismottakere:

2010: Bjarte Mørner Tveit
2011: Arild Østin Ommundsen
2012: Stian Kristiansen
2013: Barne- og Ungdomsteatret ved Rogaland Teater
2014: Fredrik S. Hana
2015: Kristoffer Joner

Nominer din kandiat her.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}