Nøkkeltall 2017

26.04.2018
nokkeltall slider
Vi er i ferd med å sluttføre vår årsrapport fra 2017 og har tatt ut noen nøkkeltall som viser hva midlene er brukt til.

Årsrapporten vil bli publisert når den er ferdig.

nokkeltall
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}