Mega Plus

07.05.2014
65.000 kroner til en produsent!
megaplus
Utlysning av deltakerstipend:
MEGA PLUS – European master in audiovisual management


Filmkraft Rogaland lyser for andre gang ut et unikt utdanningsstipend. En satsning på et regionalt produsenttalent (med tilknytning til Rogaland) for deltakelse på det anerkjente europeiske masterprogrammet innen audiovisuell ledelse - MEGA PLUS. Stipendet har en verdi på € 8.000.

Søkere må:
- inneha en Bachelor eller tilsvarende grad, eller ha jobbet profesjonelt i bransjen i minst 3 år
- ha et prosjekt i utvikling ved programmets oppstart, spillefilm, TV-serie eller dokumentarfilm.
- være komfortabel med undervisning på engelsk.

Den aktuelle kandidaten må i tillegg gjennomføre en test for at skolen skal kunne bedømme hvilken bransjeforståelse kandidaten har.

Masterprogrammet er intensivt og prosjektbasert. Det tilbyr spesialisert opplæring i audiovisuell selskapsledelse og innholdsproduksjon. Målsetningen er å maksimere selskapsutviklingen blant unge profesjonelle innen den audiovisuelle næringen i Europa.

Opplegget består av:
- 14 ukers kurs i Ronda, Spania i perioden juni – september 2014.
- 6 måneders praksisplass fra september 2014 – mars 2015.
- MEGA evalueringsuke i Ronda, Spania, november 2014.
(med forbehold om datoendringer)

Stipendet dekker:
- Deltakeravgift og undervisningsmateriell.
- Fasiliteter (Wifi, bibliotek etc).
- Buss service mellom Malaga eller Sevilla flyplass og Ronda.
- Opphold og diett under MEGA evalueringsuke i Ronda.

Øvrige utgifter dekkes av deltakeren selv.

For mer informasjon om mastergraden og opplegget – se: http://mega.mediaschool.org/

Søknadsfrist: 14. mai 2014. Søknad og CV sendes til post@filmkraft.no

Les mer om programmet her - Media Business School sin hjemmeside

Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}