Manusworkshop på Lesbos!

05.02.2018
Østnorsk filmsenter og Sørnorsk filmsenter arrangerer en ukes workshop på øya Lesbos i Hellas, med tema "å skrive manus med kamera". Regissører fra Rogaland kan søke om å delta.
lesbos
Denne workshopen er tilbud til regissører som ønsker å fordype seg i det vell av muligheter som ligger i et godt og kunnskapsbasert samarbeid med fotografen. Innholdet vil berøre de fleste aspekter ved en denne kjernerelasjonen.

TID
Workshopen er fra 29. april til 6. mai.

KURSLEDERE
Som instruktører vil vi ha med tre erfarne filmfotografer:

Oskar Dahlsbakken har samarbeidet tett med broren Henrik M Dahlsbakken, om filmer som; «Cave», «Takk for turen», og «Rett Vest», I fjor fotograferte han Tommy Wirkolas film «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på hurtigruta».
Marte Vold er både fotograf og regissør. Mest kjent er kanskje filmene «Letters» og «Hoggeren». Hun har også samarbeidet tett med regissør Ole Giæver, blant annet på dogmeprosjektet «Play».

(Den tredje plassen står foreløpig åpen, men vi jobber med å få på plass en fotograf som kompletterer de to andre).  

Fotografene vil bidra både som forelesere, veiledere og instruktører. Med utgangspunkt i egne erfaringer og arbeider, skal de ta for seg det aller meste: manusarbeid, nedbrekk, sjanger, visuelt uttrykk, set design, lyssetting og hvilke «regler» som gjelder på et filmsett. Det vil bli gjort casestudies basert på fotografenes egne filmer, og filmer og filmskapere som har inspirert instruktørene. Men frem for alt skal vil fortelle historier med kameraet. 

INNHOLD  
Vi har med oss kamera og klippestasjoner til praktiske øvelser og dokumentasjon. Workshopen forutsetter at alle deltagerne tar med seg synopsis til en kortfilm og en scene vi kan jobbe med innenfor disse rammene,  

Med utgangspunkt i temaet ”å skrive med kamera”, med medbrakte synopsis og scener, locations som finnes på Lesbos og de fem bilene som står til rådighet, er hensikten å utfordre dere selv og hverandre i å tenke visuelt. Hvilke muligheter åpner seg og hvilken innvirkning får det visuelle rammeverket for historien og for måten å skrive dialog på etc.? Viktige stikkord er: forberedelse, kommunikasjon, tillit, åpenhet, tydelighet, prioritering, presisjon, improvisasjon, ansvarsområder, rollebevissthet og konsekvenser av lite gjennomtenkte valg. Å ha evnen til å se hele filmen og skape gode og trygge rom for skuespillerne er sentralt. Av og til er hørselen fotografens viktigste sans. Det gjelder å legge godt til rette for dialog, lyd & musikk og klipp.

METOCHI  
Kursstedet Metochi ligger plassert i idylliske omgivelser inne på øya. Stedet har egen spisesal, der dyktige lokale kvinner tilbereder og serverer smakfull, kortreist mat. Det vil bli arrangert noen utflukter og daglige turer til stranden i siestaen.  

HVEM KAN DELTA?  
Kurset er beregnet på regissører fra den regionale filmbransjen som først og fremst arbeider med fiksjon. Vi kommer til å prioritere søkere som har ambisjoner om å jobbe med spillefilm og tv-drama, Vi setter som krav at søkerne må ha laget minst en kortfilm i løpet av de siste tre år, eller har fått støtte til å lage en kortfilm fra et regionalt filmsenter som skal spilles inn i år. Vi vil tilstrebe en god kjønnsbalanse på kurset.  

SØKNAD OG PRAKTISK INFO
Flyreise og opphold inkludert tre daglige måltider for alle deltagerne dekkes av de respektive regionale filmsentre. Vi krever en egenandel på 1000 kroner per deltager. Dere må også dekke reisen til og fra flyplass i Norge. Påmeldingen er bindende, da navnet på flybillettene ikke kan endres. Hvis man velger å trekke seg og ikke kan framvise gyldig legeattest, må man erstatte flybilletten selv.  

Søknadsfrist er 15. februar 2018. Send CV og kort søknad med begrunnelse, motivasjon og hvilke videre planer/prosjekter du har fremover -

Spørsmål rundt workshop og søknad rettes til bransjekonsulent Lars Idar Waage - larsidar@filmkraft.no

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}