Manusworkshop for forfattere

07.09.2018
manusworkshop2018
Et av Filmkrafts satsningsområder i 2018 er den gode historien. Nå lanserer vi en manusworkshop for forfattere.

Bakgrunnen for en slik workshop er ganske enkel: Filmkraft Rogaland og den øvrige filmbransjen i fylket ønsker oss flere og bedre filmmanus, og vi ønsker at flere forfattere vil skrive for film.

Ramme: 6-12 deltakere, varighet - totalt tre dager. Workshop ledes av Lars Skorpen, manusforfatter og filmkonsulent hos Filmkraft i Stavanger.
Forberedelse: Vi ser en spillefilm + en serieepisode før vi kommer på workshop- titler kommer.

Innhold: Workshop vil naturlig nok handle mye om hvordan et filmmanus skiller seg fra andre litterære formater. Vi kommer til å jobbe med struktur, karakterer og ikke minst dramatisk handling i film. Vi skal også innom kortfilmen, men workshopen vi hovedsakelig handle om de lengre formatene.

Første del av workshop foregår over to dager (17. - 18. oktober) - vi vil så møtes en tredje dag rundt to uker senere (cirka 1. november) der deltakerne kan presentere og få feedback på et kort sujett/pitch (max en side tekst) til en spillefilm eller serie.

Workshopen har en egenandel på kroner 300.- som refunderes etter avviklet arrangement. Filmkraft kan tilby dekning av reiseutgifter til tilreisende utenfor Stavanger på inntil kroner 1000,- 

Filmkraft vil stå for enkel servering på kursdagene.

Workshop avholdes i Filmkrafts lokaler i Peder Klowsgate 37, Stavanger.

Frist for påmelding: 1. oktober

For spørsmål, ta kontakt med filmkonsulent Lars Skorpen (lars@filmkraft.no) på epost eller telefon 92819335

Arrangementet er et samarbeid mellom Filmkraft Rogaland og Rogaland Forfatterlag.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}