LEAVING LOS ANGELES

08.06.2018
Et Filmkraft Talent prosjekt
leavingla n

Filmkraft Talent har et nytt FILMVERKSTED prosjekt i sving, og denne gang er det skuespiller, manusforfatter og regissør Rolf Kristian Larsen som har laget en kortfilm under et opphold i LA. Vi har utfordret tvillingene Marte Hognestad og Kristin Engene Hogenstad (18 år) til å klippe filmen hans. Skuespiller og musiker Arthur Berning skal lage musikken til filmen og veileder er Rolf kristian Larsen sammen med Fredrik Waldeland på klipp.  Oppstartsmøte fant sted onsdag 26. juni 2018. Prosjektet kommer til å gå over sommeren og skal etter planen være ferdig tidlig høst 2018. 
 
«Leaving Los Angeles» er en liten flettverkshistorie om hvor små livene er i denne store byen. Om problemer med kjærlighet og samhold, om å klatre karrierestigen, om enorme muligheter og bittesmå tilfeldigheter. Dersom du vil opp og frem i denne byen, må du velge dine venner med omhu. En melankolsk komedie, med solskinn og håpløshet. 
 
 
Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt imellom Filmkraft Talent og Rolf Kristian Larsen og tiltaket er støttet av NFI.

Foto er tatt av: 
J.W Hendricks / foto av crew av: Anne Lærdal

«LEAVING LOS ANGELES»
Filmkraft Talent has a new Filmworkshop project and this time it is actor, scriptwriter and director Rolf Kristian Larsen who has made a short film during a stay in Los Angeles and we have challenged the twins Marte Hognestad and Kristin Engene Hogenstad (18 years) to edit it. Arthur Berning will compose the music for the film and supervisors in the project will be Rolf Kristian Larsen together with Fredrik Waldeland on editing. The project will take place over the summer and will be completed in early autumn 2018.
 
"Leaving Los Angeles" is a small fusion story about how little the life is in this big city. About problems of love and unity, about climbing the career ladder, about huge opportunities and tiny coincidences. If you want to go become someone in this city, you must choose your friends carefully. A melancholy comedy, with sunshine and hopelessness.
 
 
This project is a collaborative project between Filmkraft Talent and Rolf Kristian Larsen, and the initiative is supported by the Norwegian Film Institute.
Foto from LA by: J.W Hendricks /Foto of crew: by Anne Lærdal
img 6733
 
filmkraft talent farge
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}