Kulturministerens budsjettale

09.10.2014
Norsk filmbransje har store økonomiske utfordringer. Den består av mange små og økonomisk svake selskaper. Tre av fire norske filmer går med underskudd, halvparten av dem har negativ egenkapital. Slik kan det ikke fortsette.
38264 full

Utdrag om filmfeltet fra kulturminister Thorild Widvey sin tale i forbindelse med fremleggelse av kulturbudsjettet 2015:

La meg gi et annet eksempel på endringer Norge må gjennomføre for å ruste kulturfeltet for fremtiden.

På filmfeltet ser vi samme utvikling – her er det potensial for å utnytte virkemidlene bedre.

Siden 2005 har offentlige tilskudd økt med over 70 % og måltallet om antall norske kinofilmer er i år overoppfylt med nesten 40 %.

Høyre baserer sin politikk på kunnskap. Derfor har jeg hentet inn kunnskap om filmbransjens økonomi, og nå har vi fått fakta på bordet.

Norsk filmbransje har store økonomiske utfordringer. 
Den består av mange små og økonomisk svake selskaper. Tre av fire norske filmer går med underskudd, halvparten av dem har negativ egenkapital. Slik kan det ikke fortsette. 

Vi har nå et kunnskapsgrunnlag for å utvikle filmpolitikken slik at den audiovisuelle produksjonsbransjen kan skape gode norske filmer, tv-serier og dataspill.

Vi trenger økonomisk soliditet i filmbransjen, sunne selskaper som skaper verdier og genererer overskudd som igjen kan investeres i gode filmer.


Hele talen
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}