Kortfilmkonventet 2015

18.02.2015
Midtnorsk filmsenter inviterer til Kortfilmkonvent 21-22. april
img
I april arrangeres det for første gang et eget fagkonvent for kortfilmen. Her kan man dele kunnskap, bygge nettverk, ta opp aktuelle problemstillinger og få faglig input. Vi ønsker å samle kortfilmskapere fra hele landet til faglig fordypning og inspirerende samvær hvor de blir kjent med hverandre og hverandres arbeider. Målgruppen er regissører, manusforfattere og produsenter som jobber aktivt med kortfilm.

Konventet vil gå over to dager, med sosialt samvær og middag på kvelden tirsdag 21. april. Program er foreløpig ikke satt, men aktuelle tema for konventet er:
 -Distribusjon – hvordan komme ut med kortfilmen. Nye måter å distribuere kortfilm, og etablerte kanaler, hvilken vei er riktig for din film?
-Den samfunnsengasjerte kortfilmen – flere eksempler på samfunnsengasjert kortfilm har utmerket seg den siste tiden.
-Kortfilmen som format og kortfilmens rolle. Om dramaturgi og egenart.
-Kortfilmprodusenten. Kortfilmen er avhengig av produsenter som vil satse på formatet. Vi ser på rammebetingelsene og hvilke utfordringer og muligheter disse innebærer.

Målet med konventet er å gi et utvalg av de beste fortellerstemmene fra hele landet mulighet til å fordype seg i faglige diskusjoner om kortfilmen som format og de muligheter og utfordringer som kortfilmen står overfor. Kortfilmen har ikke en like tydelig bransje som dokumentarfilmen eller spillefilmen, men fortellerstemmene som utvikles og foredles innenfor dette formatet er viktige for hele bransjen.

Deltakerstipend og påmelding
For å sikre en best mulig sammensetning på deltakerne på konventet ønsker vi å tilby deltakerstipender til et begrenset antall deltakere. Det er en forutsetning at deltakerne har laget kortfilm tidligere og mottatt støtte fra filminstituttet eller et regionalt filmsenter for å kvalifisere for deltakerstipend. At man har prosjekter under utvikling eller i produksjon vil også vektlegges.
Kortfattet søknad sendes til post@filmkraft.no

Tid: 21. april kl 10.00 – 22. april kl 17.00
Sted: Dokkhuset, Solsiden
Overnatting: Thon hotell Gildevangen. Pris enkeltrom kr 745 (dobbeltrom kr 945)
Deltakeravgift: 1300kr (inkl billettavgift)                                                             
Frist for å søke deltakerstipend: 19. februar

Kortfilmkonventet er et samarbeid mellom alle de regionale filmsentrene og Norsk Filminsititutt. Lokale arrangører i Trondheim er Midtnorsk Filmsenter og Minimalen kortfilmfestival.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}