KORT 2014

02.09.2014
Filmkraft bidrar med avviklingen av årets utgave av KORT.
korfilmkraft
Følgende pressemelding gikk ut i dag, den 2. september 2014.

Sandnes kunst -og kulturhus v/Kinokino skal i år samarbeide tett med Filmkraft Rogaland om gjennomføring av kortfilmfestivalen KORT. Filmkraft skal ha prosjekt - festivalledelsen. Sandnes kommune v/kultur -og fritidsavdelingen er også med på laget.
 
Etter en tung vår med motgang på Kinokino gir dette inspirasjon. Det var avgjørende å forankre festivalen i filmbransjen og i så måte er denne løsningen perfekt. Festivalen avvikles 20. -22. november på Kinokino
 
Anders Netland, daglig leder
 
 
Sitat Jarle Bjørknes, Filmkraft Rogaland:
��
"KORT har utviklet seg til en spennende arena for det korte formatet og Filmkraft Rogaland ser frem i mot å bidra med den videre utviklingen av festivalen. Vi går i første omgang inn i KORT 2014 for å bidra til å løse kortsiktige utfordringer, men gjør det med relativt frie tøyler innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Vi har som ambisjon å nå ut til et bredere publikum og vi tror nøkkelen derfor er å ha et spennende og engasjerende program. Vi vil programmere festivalen med elementer utover kortfilmformatet, men detaljene får vi komme tilbake med når vi slipper det endelige programmet."
 
Styringsgruppen fra Filmkraft Rogaland er leder for talentutvikling Anne Lærdal, filmkonsulent Sigve Endresen og daglig leder Jarle Bjørknes. 
 
KORT produseres med støtte fra Rogaland fylkeskommune, Sandnes Kommune, Filmkraft Rogaland, Vestnorsk Filmsenter, Film & Kino og SF Kino Sandnes & Stavanger.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}