Konsolidering for Filmkraft Fond og Fuzz

12.02.2016
filmkraft fond logo positive
Konsolideringsarbeidet for de to fondene på Vestlandet er nå inne i en fase hvor politiske vedtak skal fattes på eiernivå.
Rogaland fylkeskommune innstiller på 35% eierskap i det nye fondet, og dette vil være tilstrekkelig for at konsolideringen kan gjennomføres.
Stavanger kommune stiller seg positiv til konsolideringen, men innstiller på å satse videre på senteret i denne omgang.
Haugesund kommune fremlegger saken til politisk vedtak i uke 8.
Randaberg kommune har vedtatt å selge sin aksjepost, men stiller seg generelt sett positiv til konsolideringen.

Rogaland fylkeskommunes innstilling ligger HER
Saken ble behandlet i Regional- og Kulturutvalget (RKU) 11. februar, og innstillingen ble vedtatt. 

Stavanger kommunes innstilling finnes HER
Saken ble behandlet i Kommunalstyret for Kultur og Idrett (KKI) i Stavanger 10. februar, og innstillingen ble vedtatt. 

Flere behandlinger i politiske utvalg gjenstår for eierne, før konsolideringen kan regnes som endelig vedtatt og søknad om statstilskudd kan sendes for det nye fondet. 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}