Klart for konsolidering av Filmkraft Fond og Fuzz

03.03.2016
rogfk cmyk (1)
Filmfondene Filmkraft Fond AS og Fuzz AS blir slått sammen. Det er klart etter at fylkestinget i dag vedtok at Rogaland fylkeskommune blir med som eier i det nye filmfondet på Vestlandet.

 - Filmfeltet er en svært viktig del av kulturfeltet i Rogaland, og det er bygget opp en kompetent og livskraftig bransje med høyt kunstnerisk og faglig nivå. Fylkeskommunen har vært den klart viktigste aktøren i den regionale filmpolitikken i Rogaland. Å bidra til en videre styrking gjennom å ta et eierskap i et konsolidert filmfond på Vestlandet, vil være naturlig forlengelse av denne rollen, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. 

Vedtaket innebærer at fylkeskommunen kjøper aksjer i det nye filmfondet for inntil 7 millioner kroner, tilsvarende 35 prosent eierandel. Forutsetningen er at sammenslåingen skjer så snart som mulig og senest i løpet av 2016. På sikt er målet at fylkeskommunen skal øke sin eierandel til 50 prosent.

Et sterkt, konsolidert fond på Vestlandet innebærer en styrking av filmbransjen i hele regionen, og det nye filmfondet vil være en reell konkurrent mot miljøet i hovedstaden. 
Det sammenslåtte fondet får to eiere: Rogaland fylkeskommune og Bergen kommune. I tillegg vil flere fylker og kommuner bli involvert som samarbeidspartnere. Det betyr at fondets virkeområde vil strekke seg fra Kristiansund i nord til Langesund i øst. Foreløpig er disse fylker og kommuner involvert i filmfondet på Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Bergen, Kristiansand, Arendal.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}