Invitasjon bransjemøte

19.12.2016
bransjemote nb
Filmkraft Rogaland inviterer alle aktører i bransjen til et informasjonsmøte helt i starten av januar. Hovedtema er «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» som trer i kraft fra 1. januar. Denne vil medføre noen konsekvenser for både NFI, de regionale filmsentrene og fondene og ikke minst dere i bransjen.

Under møtet vil vi gå gjennom de viktigste forandringene i forskriften og hvordan vi alle må forholde oss til disse. Det blir også annen informasjon fra Filmkraft.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Dato: Tirsdag 3. januar
Klokken: 18.00
Sted: Tou Scene (loftet)

VELKOMMEN!
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}