Ingvild Bjerkeland ny daglig leder

27.06.2018
portrett ingvild
Styret i Filmkraft Rogaland har ansatt Ingvild Bjerkeland (37) som ny daglig leder. Bjerkeland tiltrer stillingen for fullt 1. september, men vil delta på arrangementer og møter i august.

Ingvild Bjerkeland disputerte i februar med sin avhandling "The New Regional Cinema/s of Norway" ved NTNU i Trondheim. I avhandlingen ser hun på regional filmproduksjon i lys av utviklingen i nasjonal og europeisk kultur- og filmpolitikk, inkludert perspektiver knyttet til kulturnæring og regional utvikling. Hun så også på hvordan regionaliseringen har påvirket bransjens produksjonsvilkår og økonomi, og på hvordan film kan fremme regional kultur og identitet.

- Jeg har forsket på regional filmproduksjon i mange år og arbeidet som rådgiver for det regionale filmfondet Filminvest for Trøndelag og Innlandet. Jeg ser at en stabil regional filmbransje er helt sentral for å styrke mangfoldet og kvaliteten i norsk film. Jeg er derfor motivert til å bruke erfaringene og kompetansen jeg har til å jobbe sammen med den regionale bransjen i Rogaland. Som utflyttet haugalending er det også godt å vende hjem igjen og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som daglig leder for Filmkraft, sier Bjerkeland.

I tillegg har gått på film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer og årsstudium  fra forfattertudiet ved Høgskolen i Telemark (Bø).

- Filmkraft Rogaland er svært fornøyd med å ha fått ansatt Ingvild som ny daglig leder. Hun er en av de i Norge med best kompetanse på regionalt filmarbeid. Det vil styrker filmkraft Rogalands arbeid - som igjen er å styrke filmmiljøet i Rogaland, sier styreleder Simon Næsse.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}