HMI-stipendet til Gary Cranner

07.12.2017
gary hmi nett
Under Rogalerret onsdag kveld ble Gary Cranner tildelt HMI-stipendet på 30.000 kroner. Her er Filmkrafts begrunnelse.

Stipendet ble til etter at Filmkraft solgte HMI-lampene og ønsket at disse pengene skulle komme bransjen til gode. Vi fikk inn syv søknader.

Filmkrafts begrunnelse:

"Gary Cranner søker HMI-stipendet med et bransjerelatert initiativ som grunnlag, og som vil gagne flere. Filmkraft mener dette var den beste søknaden og et formål som best vil passe inn i de kriteriene som var satt på forhånd.

Tanken bak å opprette et distribusjonsselskap og rettighetsselskap sammen med flere etablerte bransjeaktører for å kunne optimalisere inntektsstrøm og formidlingspotensialet på norske og regionale filmer er spennende. Gary ønsker også å styrke kompetansen sin som produsent og utvide sitt nettverk til og også gjelde internasjonalt salg og markedsføring, noe vi har tro på at vil gagne flere her regionalt – i tillegg syns også vi at det er på tide at han får denne anerkjennelsen stipendet vil gi ham for sitt virke i vår region."

Vi gratulerer!

Gary Cranner mottar HMI-stipendet 2017

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}