Høring: reviderte tilskuddskriterier for Filmkraft Rogaland AS

01.04.2016
filmkraft rogaland logo positive
På styremøtet 31. mars vedtok styret i Filmkraft Rogaland å legge ut utkast til reviderte tilskuddskriterier på høring.

Dokumentet sendes ut til høring hos bransjens organisasjoner og fellesorganer: Produsentforeningen Virke, Produsentforum Rogaland, Dramatikerforbundet, Norske Filmregissører, Skuespillerforbundet og Filmforbundet Sørvest.

Høringsfrist settes til torsdag 21. april 2016.

Høringsutkast for reviderte tilskuddskriterier kan leses HER

Høringsinnspill sendes til post@filmkraft.no
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}