FILMKRAFT START-STIPEND

30.07.2019
#ByggeCV? Søknadsfrist 1. sept!
filmkraft start stipend utlysning
Er du mellom 18-28 år, bostatt i Rogaland og ønsker å bygge CV?

Nå er sjansen din!
Nå kan du/eller ditt filmcrew søke opp til kr 25 000 i støtte til ditt kortfilmprosjekt/musikkvideo/pilot/kortdokumentar -
muligheten er mange!

Søknadsfrist 1. september. Søknader leveres via søknadsportalen vår www.filmsok.no 
under fanen Stipend - Barn og unge og merk søknaden "Filmkraft START-STIPEND"

CV, beskrivelse av prosjektet ditt/synopsis, budsjett og fremdriftsplan - hvorfor er det viktig for nettop deg og få et slikt stipend??

Lykke til!

Filmkraft Talent deler ut dette stipendet.
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}