Filmkraft Rogalands retningslinjer mot seksuell trakassering

14.12.2018
metoo nb
Filmkraft Rogaland har nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Hvis en ansatt eller noen på arrangementer i regi av Filmkraft Rogaland opplever å bli utsatt for noe av dette har Filmkraft Rogaland følgende retningslinjer:
 
Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 13, 3. ledd
 
  • Filmkraft Rogaland skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke skal forekomme. Som organisasjon har vi et ansvar for bade å forebygge og hindre dette.
  • Ansatte i Filmkraft Rogaland måikke utsette noen for seksuell trakassering, og har selv et ansvar for åpåse at dette etterleves.
  • Ansatte, styremedlemmer og/eller personer fra filmbransjen som blir seksuelt trakassert påarrangement i regi av Filmkraft Rogaland skal ha en klar kanal for varsling. Anne Lærdal i Filmkraft Rogaland er utnevnt som kontaktperson i slike saker. Hun rapporterer direkte til styreleder, og ansatte som er involvert i søknadsbehandling er slik ikke involvert i noe ledd av en varsling.
  • Ansatte eller styremedlemmer som blir kontaktet om - eller far kjennskap til at seksuell trakassering forekommer påsin egen arbeidsplass, skal følge rutinene for varsling.
  • Ansatte skal, om mulig, varsle sin overordnede. Hvis en ikke ønsker å varsle overordende kan varselet gis til styreleder.
  • Hvis personer fra filmbransjen, eller andre som har vært på Filmkraft Rogaland arrangement, har blitt utsatt for seksuell trakassering, så kan varsel sendes til dedikert ansvarlig for dette i Filmkraft Rogalands organisasjon. Hvis en ønsker å varsle til noen andre i organisasjonen, så står en fritt til det.
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}