Filmkonkurranse

03.11.2016
filmkonkurranse


Vi kobler mat og film sammen og inviterer til utfordrende filmkonkurranse

Vi samarbeider med Det Norske Måltid om en filmkonkurranse for mat- og film interesserte unge filmskapere i alder 13-23 år.

Innleveringsfrist er 15. desember.

Detaljene finner du her.

 
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}