Filmkonkurranse

03.11.2016
filmkonkurranse


Vi kobler mat og film sammen og inviterer til utfordrende filmkonkurranse

Vi samarbeider med Det Norske Måltid om en filmkonkurranse for mat- og film interesserte unge filmskapere i alder 13-23 år.

Innleveringsfrist er 15. desember.

Detaljene finner du her.

 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}