FILM ROOKIES 2019 - MANUSKONKURRANSE

23.11.2018
Skriv en filmscene - få den realisert i 4 versjoner
7

 
FILM ROOKIES - SKRIV EN FILMSCENE

Bli med å konkurrer om den beste scenen  
- som blir filmet 4 ganger med 4 forskjellige regissører i spissen med unge filmteam og skuespillere fra BUT v/Rogaland Teater ila våren 2019.
 
Frist for innlevering av ferdig scene mandag 7. januar 2019 til anne@filmkraft.no
 
Stikkord for oppgaven:
- Skriv ut en scene fra 3 unge menneskers liv 
- Skuespillerne er i alder 15-18 år
- Situasjonsdrevet scene
- finn en situasjon der tilskueren tenker: hva kommer til å skje nå? 
- en situasjon som skaper konflikt mellom karakterene og som tvinger dem til å handle/gjøre noe/si noe.
- husk at karakterer som oftest skjuler hva de mener/føler
  (slik at vi som tilskuere skal kunne gjette oss fram til det..)
- det er fint hvis scenen slutter helt annerledes enn hvordan den begynte.
- tenk her og nå
 
Tillegg: 3 linjer backstory, hva har skjedd før denne scenen kommer...
 
Krav:
Du må være fra/bosatt i Rogaland.
Du må være mellom 16-30 år.
Du må være tilgjengelig for å jobbe ferdig scenen din med filmkonsulent og dramaturg i januar.
 
Vinner trekkes ut i uke 2 i 2019!
 
Blir det din scene FILM ROOKIES skal jobbe med våren 2019?
 
filmrookiespngrogalandt ny logofilmkraft talent final svart

Film Rookies er et samarbeidsprosjekt mellom BUT v/Rogaland Teater, Filmkraft Talent og en lokal filmprodusent. Dette talentprosjektet lar unge filmskapere få teste ut ønskede fagfunksjoner, unge skuespillere fra BUT får prøve seg på film kontra det å stå på en scene, unge regissører utfordres til å ta valg og lærer hvordan de skal jobbe med skuespillerne sine - og samlet kan dette prosjektet gjøre veien lettere for de unge filmskaperne og skuespillerne som ønsker seg ut for å utøve sitt virke i den profesjonelle filmbransjen. Profesjonelle skuespillere og filmskapere er mentorer gjennom hele prosjektet og prosess, læring og viktigheten av å skape kontaktnett er i fokus.
{{teaser1:html}}
 
{{teaser2:html}}
{{teaser3:html}}
{{teaser4:html}}
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}