Første tildeling i tilskuddsordning for manuskriptutvikling

27.06.2016
I mai i år ble det utlyst to nye tilskuddsordninger i Filmkraft Rogaland; hospitering og manuskriptutvikling. Første tildeling innenfor manuskriptutvikling ble vedtatt på styremøte 22. juni. Det ble delt ut kr 320 000, av totalt kr 700 000 som er satt av i år.
dsc 0528
Formålet med tilskuddsordningen for manuskriptutvikling er å stimulere til utvikling av tv-serie eller spillefilmmanuskripter av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i en tidlig fase. Tilskudd kan dekke videreutvikling av spillefilm- eller tv-seriemanuskript frem til det foreligger en bearbeidet første versjon av manuskriptet.

Søknadene i denne innledende runden ble behandlet av Harry Guttormsen. Dette for å sikre kompetanseoverføring samt ivareta overgangen mellom tidligere Filmkraft Fond og mediefondet Zefyr.

Søknader som kvalifiserte innenfor ordningen, men som i inneværende år har avventet søknad i påvente av konsolidering mellom Filmkraft Fond og filmfondet Fuzz (nå kjent som Zefyr), ble prioritert i denne tildelingen.
 
Tildelinger manusutvikling
Type søknad Tittel Søker Søknadsbeløp Tilsagnsbeløp
Manus Love Me Tender GOFILM AS, Gunhild Oddsen kr 95 000 kr 80 000
Manus Svenni PUNCH PRODUCTION, Torfinn Nag kr 100 000 kr 85 000
Manus Om gutter og jenter ANNA KRON FILM AS, Terez Hollo-Klausen kr 90 000 kr 80 000
Manus Skattejegerne INCITUS AS, Jarle Bjørknes kr 75 000 kr 75 000
Totalt     kr 360 000 kr 320 000


Om prosjektene
Tittel:                     Love Me Tender                                                                   
Søknadstype:       Manusutvikling                                                                    
Søker:                    GOfilm AS
Produsent:           Gunhild Oddsen
Sjanger:                Lang fiksjon                                                                                                                
Om prosjektet: “Love Me Tender” er en ukonvensjonell og moderne historie om kjærlighet. I motsetning til den tradisjonelle romantiske filmen, er kjærligheten her vond og jævlig, nesten som en sykdom, en infeksjon som bryter ned kropp og sinn og får oss til å gjøre de mest ekstreme valg. Dette handler om kjærlighet som totalitær drivkraft, og alle kadavrene du er villig til å legge bak deg.

Tittel:                     Svenni                                                                                         
Søknadstype:       Manusutvikling                                                                    
Søker:                    Punch Production
Produsent:           Torfinn Nag
Sjanger:                Lang fiksjon                                                                                                                
Om prosjektet: Dramakomedie med lavmælt spillestil. Handlingen foregår på en veikro med overnatting, og bensinstasjon. Spilles inn på location. Vi befinner oss på en arena hvor vi finner et tverrsnitt av den norske folkesjela. Situasjonene kan være ville, men spillestilen må holdes nede for å få til en moderne form for humor.

Tittel:                      Om gutter og jenter                                                                            
Søknadstype:        Manusutvikling                                                                    
Søker:                     Anna Kron Film AS
Produsent:            Terez Hollo-Klausen
Sjanger:                  Lang fiksjon                                                                                                                
Om prosjektet: ”Om gutter og jenter” er en serie som får seeren til å stille seg selv noen av de store spørsmålene i livet. Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Og hvordan behandler jeg de som er annerledes enn meg?

Tittel:                      Skattejegerne                                                                       
Søknadstype:        Manusutvikling                                                                    
Søker:                     Incitus AS
Produsent:            Jarle Bjørknes
Sjanger:                 Lang fiksjon                                                                                                                
Om prosjektet: ”Skattejegerne” (arbeidstittel) er en familiefilm basert på jakten etter det franske kaperskipet Le Enfant de la Patrie som forliste utenfor trøndelagskysten en februarnatt i 1798.
 
 
Trenger du fagfolk til ditt neste prosjekt?
Sjekk vårt bransjeregister.
 
Database med filmer som er produsert med tilskudd fra Filmkraft Rogaland eller Filmkraft Invest.
Portal for levering av søknander om utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, TV-serie, spillefilm og dataspill i tillegg til kompetansehevende tiltak..  
Ta kontakt med oss i Filmkraft.
{{teaser1:html}}
{{teaser2:html}}
{{teaser4:html}}